Mail: fe@fe-s.dk
Telefon: +45 9740 6510

Tilbud og Logistik

Baseret på tegninger og anden relevant teknisk dokumentation, udarbejdes et tilbud. Tilbuddet omfatter stykpris og omkostninger til støbeforme.

Tilbuddet vil også indeholde forslag til optimal serieleverance baseret på forventet årsforbrug.

Inden produktion af første serieleverance, fremstilles der prøver til godkendelse hos kunden.

Fe Støberiet A/S sikrer sig undervejs i produktionsforløbet, at prøverne lever op til de tekniske data og kvalitetskrav, som der er stillet til hver enkelt opgave.

Fe Støberiet leverer som hovedregel ab Herning.

Vi har også mulighed for at tilbyde lageraftale – denne mulighed drøfter vi gerne i forbindelse med tilbudsgivning.

Hvad er de generelle krav til tilbud og logistik:
Det afhænger af de specifikke krav, som den primære leverandør har stillet til underleverandører. Generelt kan man dog sige, at følgende er nogle af de mest almindelige krav, som underleverandører skal opfylde vedrørende tilbud og logistik:

Tilbud: Underleverandøren skal fremlægge et tilbud, der er konkurrencedygtigt i forhold til andre leverandører, og som omfatter alle de relevante oplysninger om produktet eller tjenesten, herunder kvalitet, leveringstid, pris, betalingsbetingelser og garantier.

Leveringstid: Underleverandøren skal oplyse en nøjagtig leveringstid, der tager højde for eventuelle leveringsudfordringer, og som er i overensstemmelse med den primære leverandørs krav.

Logistik: Underleverandøren skal sørge for en effektiv og pålidelig logistikløsning, der sikrer en sikker og rettidig levering af produktet eller tjenesten. Dette inkluderer for eksempel transport, opbevaring, pakning og håndtering af produktet.

Dokumentation: Underleverandøren skal fremlægge relevant dokumentation for produktet eller tjenesten, herunder tekniske beskrivelser, certifikater, testresultater og manualer.

Det er vigtigt at bemærke, at disse krav kan variere afhængigt af den primære leverandørs specifikke behov og krav. Derfor er det vigtigt, at underleverandøren nøje undersøger og forstår de krav, som den primære leverandør har stillet, inden man afgiver et tilbud.