E-post: fe@fe-s.dk
Telefon: +45 9740 6510

Försörjning och logistik

Baserat på ritningar och annan relevant teknisk dokumentation utarbetas ett erbjudande. Noteringen inkluderar enhetspris och kostnad för mögel.

Erbjudandet kommer även att innehålla förslag på optimal serieleverans baserat på förväntad årsförbrukning.

Före produktionen av den första serieleveransen förbereds proverna för godkännande av kunden.

Under produktionsprocessen säkerställer Fe Foundry A/S att proverna uppfyller de tekniska data och kvalitetskrav som har ställts in för varje uppgift.

Som en allmän regel levererar Fe Foundry ab Herning.

Vi har också möjlighet att erbjuda ett lageravtal – vi diskuterar gärna denna möjlighet i samband med upphandling.

Vilka är de allmänna kraven för erbjudanden och logistik?
Detta beror på de särskilda krav som huvudleverantören har ställt på underleverantörerna. Generellt sett är dock följande några av de vanligaste kraven som underleverantörer måste uppfylla när det gäller offerter och logistik:

Erbjudande: Underleverantören måste lämna ett erbjudande som är konkurrenskraftigt i förhållande till andra leverantörer och som innehåller all relevant information om produkten eller tjänsten, inklusive kvalitet, leveranstid, pris, betalningsvillkor och garantier.

Leveranstid: Underleverantören måste ange en exakt leveranstid som tar hänsyn till eventuella leveransproblem och som är förenlig med huvudleverantörens krav.

Logistik: Underleverantören måste tillhandahålla en effektiv och tillförlitlig logistiklösning som garanterar en säker och snabb leverans av produkten eller tjänsten. Detta omfattar till exempel transport, lagring, förpackning och hantering av produkten.

Dokumentation: Underleverantören måste tillhandahålla relevant dokumentation för produkten eller tjänsten, inklusive tekniska beskrivningar, certifikat, testresultat och handböcker.

Det är viktigt att notera att dessa krav kan variera beroende på huvudleverantörens specifika behov och krav. Det är därför viktigt att underleverantören noggrant undersöker och förstår huvudleverantörens krav innan han/hon lämnar in ett anbud.