E-post: fe@fe-s.dk
Telefon: +45 9740 6510

Råd

Genom en nära dialog med kunden samt en grundlig förberedelse hjälper vi till att optimera arbetsstyckets design så att resultatet blir toppklass.

För tillverkning av modeller är 3D-ritningar baserade på den tekniska avdelningen som simulerar mögelfyllning och stelning.

Våra laboratorier utför kontinuerliga analyser av kemiska och fysiska egenskaper samtidigt som de utför kontroller av dimensioner i 3D-mätmaskiner.

Vi kan erbjuda att samla in leverans av alla gjutgods, oavsett legering, vilket sparar tid och kostnader.

På kundens begäran levererar vi produkterna antingen som rågjutgods, bearbetade, ytbehandlade eller färdiga.

Fe Foundry A/S har omfattande kunskap och erfarenhet, inom ett brett spektrum av gjutteknik, bearbetningstekniker och ytbehandlingsmetoder.

En av Gjuteriets kärnkompetenser och primära uppgifter är att säkerställa rätt produktionsteknik i varje enskilt fall, i nära samarbete med kunden och ett av våra gjuterier.

Fe Foundry A/S arbetar enligt certifierat kvalitets- och miljöledningssystem och alla våra leverantörer är certifierade efter detta. Vi deltar också aktivt i att säkerställa goda kvalitetssäkringsprocesser på vart och ett av våra gjuterier.

Vad är rådgivning om underleverantörskap?
Konsulttjänster på entreprenad omfattar hjälp och stöd till en huvudleverantör eller en kund i samband med en specifik uppgift eller ett specifikt projekt. Det kan handla om rådgivning i tekniska frågor, affärsbeslut, projektledning eller andra aspekter av ett företags verksamhet.

Som underleverantör spelar du ofta en stödjande roll för huvudleverantören eller kunden och kan bli ombedd att ge råd i många olika frågor. Det är viktigt att ha en djup förståelse för kundens bransch och behov för att kunna ge relevanta och användbara råd.

Det är också viktigt att ha en stark kommunikationsförmåga och förmåga att arbeta med huvudleverantören eller kunden för att se till att rådgivningen uppfyller deras förväntningar och krav. Det är viktigt att bygga upp en stark relation med huvudleverantören eller kunden för att säkerställa långsiktiga affärsmöjligheter och ett positivt rykte.

Sammantaget
spelar underleverantörskonsulten en viktig roll för att hjälpa huvudleverantören eller kunden att nå sina mål och öka sin framgång.