E-post: fe@fe-s.dk
Telefon: +45 9740 6510

Policy för personuppgifter

Personuppgiftspolicy, vad är det?

Alla företag i EU är skyldiga att följa reglerna i GDPR-lagstiftningen, som skyddar dina personuppgifter när de interagerar med fe-s.dk.

Administration av personuppgiftspolicy i Danmark

Personuppgiftsansvarig
Vi ansvarar för behandlingen av de personuppgifter som vi behandlar om våra kunder och affärspartners. Du hittar våra kontaktuppgifter nedan.

 

Fairy Gjuteri A/S
Industri 12
Lind
7400 Herning

CVR-nr: DK19521389

 

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta oss via fe@fe-s.dk.

 

Behandlingsaktiviteter
Besök på hemsida https://fe-s.dk

När du besöker vår webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera, som du kan läsa mer om i vår [cookiepolicy].

 

Kommunikation med potentiella kunder
När du har frågor om vår webbplats, eller vill höra mer om våra tjänster, kan du kontakta oss via:

Kontaktformulär: https://fe-s.dk/kontakt/

E-post: fe@fe-s.dk

Telefon: +45 9740 6510

Genom detta behandlar vi dina personuppgifter så att vi kan inleda en dialog med dig, t.ex. svara på frågor om våra tjänster. Vi behandlar endast den information som du ger oss i samband med vår kommunikation.

Vi behandlar vanligtvis följande gemensamma information: namn, e-post, telefonnummer.

Vår rättsliga grund för behandling av dessa personuppgifter är artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen.

Vi raderar vår kommunikation med dig när det är tydligt om du vill ha våra tjänster eller inte.

Om det i ett visst fall finns ett behov av att lagra dina personuppgifter under en längre tid kan detta vara fallet.

Kunder
Vi måste kommunicera med våra kunder för att säkerställa att tjänsten levereras korrekt. På så sätt kan vi behandla information om namn, adress, tjänster, specialavtal, betalningsinformation och liknande.

Den rättsliga grunden för behandling av dessa personuppgifter är artikel 6.1 b i dataskyddsförordningen.

När tjänsten tillhandahålls och eventuella utestående är slutförda kommer vi omedelbart att radera personuppgifterna.

Nyhetsbrev
Vi har ett nyhetsbrev som är frivilligt att anmäla dig till – och du kan alltid välja bort det igen.

Syftet med nyhetsbrevet är att skicka de registrerade e-postmeddelandena med ny information från företaget, som kan relatera till nytt innehåll på webbplatsen, reklam för våra tjänster.

Vi kommer endast att skicka e-post till dig om du har gett ditt aktiva samtycke till detta. I första hand måste du ange din e-postadress, till vilken vi sedan kommer att skicka ett e-postmeddelande, så att du kan bekräfta registreringen. På så sätt säkerställer vi att du faktiskt har registrerat dig för nyhetsbrevet själv, det vill säga gett aktivt samtycke.

Vår rättsliga grund för behandling av dina personuppgifter (dvs. e-postadressen) i samband med nyhetsbrevet kommer att vara artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen.

Vi behandlar dina personuppgifter så länge du fortfarande är registrerad för nyhetsbrevet. När vi avslutar nyhetsbrevet kommer vi också att sluta skicka detta till dig. Om vi inte har skickat dig ett nyhetsbrev på 1 år kommer ditt samtycke att upphöra till följd av vår passivitet.

När du avslutar prenumerationen från nyhetsbrevet lagrar vi ditt nu tidigare samtycke i 2 år efter att det senast användes på grund av begränsningskrav jfr. Konsumentombudsmannens skräppostguide avsnitt 11.3.

Redovisning
Vi ska lagra alla räkenskapshandlingar enligt bokföringslagen. Det innebär att vi lagrar fakturor och liknande kuponger för redovisningsändamål. Detta kan inkludera vanliga personuppgifter som namn, adress, tjänstebeskrivning.

Vår rättsliga grund för behandling av personuppgifter i den mening som avses i bokföringen är artikel 6.1.1 i dataskyddsförordningen.

Vi behåller denna information i minst 5 år efter utgången av innevarande räkenskapsår.

Jobbansökningar
Vi välkomnar jobbansökningar för att bedöma om de matchar ett rekryteringsbehov i vårt företag.

Om du skickar din jobbansökan till oss är vår rättsliga grund för behandling av dina personuppgifter artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen.

Om du har lämnat in en oombedd ansökan kommer vi omedelbart att bedöma om din ansökan är relevant och sedan radera dina uppgifter igen om det inte finns någon matchning.

Om du har lämnat in en ansökan om ett annonserat jobb kommer vi att göra oss av med din ansökan om du inte anställs och omedelbart efter att rätt kandidat har hittats för jobbet.

Om du är en del av en rekryteringsprocess och/eller rekryteras till jobbet kommer vi att ge dig separat information om hur vi behandlar dina personuppgifter i detta sammanhang.

Databehandlare
Få klarar allt på egen hand, och detsamma gäller för oss. Vi har därför partners, samt använder leverantörer, varav vissa kan vara personuppgiftsbiträden.

Externa leverantörer kan till exempel tillhandahålla system för att organisera vårt arbete, tjänster, konsultation, IT-värd eller marknadsföring.

Webbhotell
Powerhosting Aps, CVR: 33055048. 11 Dalgasgade, 7400 Herning support@powerhosting.dk

Webbredigerare
Per-Nielsen, CVR 39781190, Solbjerg 79, 7400 Herning, pernielsen79@gmail.com  

Finansiellt system
Visma e-conomic a/s, CVR: 29403473, Gærtorvet 1-5, 1799 Köpenhamn V, Danmark, info@e-conomic.dk

Det är vårt ansvar att se till att dina personuppgifter behandlas korrekt. Därför ställer vi höga krav på våra partners och våra samarbetspartners måste garantera att dina personuppgifter skyddas.

Vi ingår därför avtal med företag (personuppgiftsbiträden) som hanterar personuppgifter för vår räkning för att förbättra säkerheten för dina personuppgifter.

Utlämnande av personuppgifter

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part.

Profilering och automatiserade beslut

Vi fattar inga profileringsbeslut eller automatiserade beslut.

Överföringar från tredje land
Som regel använder vi personuppgiftsbiträden i EU/EES eller som lagrar uppgifter i EU/EES.

I vissa fall är detta inte möjligt, och personuppgiftsbiträden utanför EU/EES kan användas här om de kan ge dina personuppgifter tillräckligt skydd.

Behandlingssäkerhet
Vi håller behandlingen av personuppgifter säker genom att ha infört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder.

Vi har gjort riskbedömningar av vår behandling av personuppgifter och har sedan dess infört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att öka handläggningssäkerheten.

En av våra viktigaste åtgärder är att hålla våra medarbetare uppdaterade om GDPR genom kontinuerlig medvetenhetsutbildning, GDPR-kurser, samt genom att se över våra GDPR-procedurer med anställda.

De registrerades rättigheter
Enligt dataskyddsförordningen har du ett antal rättigheter i förhållande till vår behandling av information om dig.

Om du vill utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss så att vi kan hjälpa dig med detta.

Rätt att visa information (rätt till tillgång)

Du har rätt att få tillgång till den information vi behandlar om dig, samt ett antal ytterligare information.

Rätt till svar (rättelse)

Du har rätt att få felaktiga uppgifter om dig själv korrigerade.

Rätt att ta bort
I särskilda fall har du rätt att få information om dig raderad innan tidpunkten för vår allmänna radering sker.

Rätt till begränsning av behandlingen
I vissa fall har du rätt att få behandlingen av dina personuppgifter begränsad. Om du har rätt att få behandlingen begränsad kan vi i framtiden endast behandla uppgifterna – annat än lagring – med ditt samtycke, eller i syfte att fastställa, hävda eller försvara rättsliga anspråk, eller för att skydda en person eller ett viktigt allmänintresse.

Rätt till invändning
I vissa fall har du rätt att invända mot vår annars lagliga behandling av dina personuppgifter. Du kan också invända mot behandlingen av din information för direktmarknadsföring.

Rätt att överföra information (dataportabilitet)
I vissa fall har du rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, samt att få dessa personuppgifter överförda från en personuppgiftsansvarig till en annan utan hinder.

Du kan läsa mer om dina rättigheter i Den danska dataskyddsmyndighetens guide om de registrerades rättigheter, som du hittar på www.datatilsynet.dk.

Återkallande av samtycke
När vår behandling av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke har du rätt att återkalla ditt samtycke.

Klagomål till den danska dataskyddsmyndigheten
Du har rätt att lämna in ett klagomål till Den danska dataskyddsmyndigheten om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter. Du hittar den danska dataskyddsmyndighetens kontaktuppgifter på www.datatilsynet.dk.

Vi uppmuntrar dig generellt att läsa mer om GDPR så att du blir uppdaterad om reglerna. https://www.datatilsynet.dk/hvad-siger-reglerne/grundlaeggende-begreber-