E-post: fe@fe-s.dk
Telefon: +45 9740 6510

Jordbruk och agro

Under många år har Fe Foundry A/S levererat gjutna delar till jordbruket.

Det är tuffa föremål som skär, plogdelar och spadedelar till entreprenadmaskiner. 

Artiklarna bereds i samförstånd med vår kund i det lämpligaste materialet.

Ett urval av våra produkter

Produktprover