Mail: fe@fe-s.dk
Telefon: +45 9740 6510

Rustfri stål

Rustfrit / Rustfast stål er en fællesbetegnelse for ståltyper, som indeholder mere end 12% chrom. Ved yderligere tilsætning af andre legeringsgrundstoffer, nikkelmolybdænkulstofkvælstofmangansilicium, titan osv. er der udviklet et stort antal ståltyper, som hver især er karakteriseret ved bestemte egenskaber med hensyn til korrosionsbestandighed, mekanisk styrke, svejsbarhed og formbarhed.

Chrom indholdet bevirker at stålene danner en meget tynd passiverende oxidfilm, der gør at stålene har god bestandighed i et neutralt iltholdigt miljø. Derimod er de fleste rustfri/rustfaste stål ikke bestandige overfor syre og havvand, og som regel heller ikke salt.

Stålene opdeles normalt efter mikrostrukturen, der er afgørende for de mekaniske egenskaber. Der skelnes mellem følgende hovedtyper:

Ferritisk rustfrit / rustfast stål. De simpleste og billigste rustfri ståltyper. Har mekaniske egenskaber der minder om ulegeret / lavtlegeret stål. Vælges typisk hvor man ønsker god korrosionsbestandighed til rimelig pris. F.eks. AISI 430 og 440.

Martensitisk rustfrit / rustfast stål. I familie med de ferritiske rustfri ståltyper, blot med højere indhold af kulstof, hvilket gør det muligt at hærde stålet. Kan hærdes og evt. anløbes til meget høje hårdheder og rimelig sejhed. Bruges ofte hvor korrosionsbestandighed og slidbestandighed er vigtig, som f.eks. knive og andre skærende værktøjer. F.eks. AISI 410 og 420.

Ferritisk- austenitisk rustfrit / rustfast stål (Duplex stål). Duplex stålene har en blandingstruktur bestående af ferrit og austenit (ca. 50/50). Generelt har duplex stålene højere styrke end både de ferritiske og austenitiske, samt udmærket sejhed. Har fremragende udmattelsesstyrke pga. blandingsstrukturen (bliver ikke nemt metaltræt). Er ligesom de austenitiske stål svejsbare.

Stålene benævnes oftest efter EN-standard (DIN), AISI eller UNS. F.eks. benævnes ”almindeligt” austenitisk rustfrit stål EN 1.4301, AISI 304 eller S30400.

Eksempler på rustfri stål

Rustfri stål-2
Rustfri stål-1