Profil

Historie om Fe Støberiet A/S

Profil – Fe støberiet A/S blev grundlagt af Frantz Egon Johannesen i 1949 i Herning under navnet Midtjysk Jernstøberi A/S.

Frantz Egon Johannesen var uddannet håndformer og kom oprindeligt fra Randers. Han besluttede sig for, at ville være selvstændig jernstøber. Da der ikke var et Jernstøberi i Herning på dette tidspunkt, valgte han at flytte fra Randers til Herning og grundlagde i 1949 jernstøberi i Herning.

Støberiet lå i den sydlige ende af Herning vor der stort set kun var industri i starten.

Igennem årene voksede støberiet og man fik efterhånden automatiske formlinier. Støberiet var opbygget således det kunne lave små og mellemstore serier. Dengang blev der lavet meget støbegods til landbruget og andre industrier.

Langsomt begyndte der at komme mulighed for eksport til Sverige og Tyskland. Navnet Midtjydsk Jernstøberi lå ikke så godt til de udenlandske sprog – og det blev belsuttet at ænde navnet.

I 1981 blev navnet ændret til Fe Støberiet A/S. Fe er den kemiske betegnelse for jern – men også initialerne på støberiets grundlægger Franz Egon.

I 1986 overtog Claus Johannesen driften af støberiet da Franz Egon gik bort i en alder af kun 68 år. Claus Johannesen var uddannet håndformer på støberiet i Herning, og derefter Ingeniør fra Odense Teknikum.

Efterhånden lå støberiet i Herning ikke længere i et industrikvarter – byen voksende sig langsomt ud i den sydlige del af byen – og det blev lidt et problem at der lå tung industri i den ende af byen.

Byrådet i Herning besluttede at den tunge industri skulle ud af byen.

I August 1994 erhvervede Fe Støberiet bygninger og maskiner fra det tidligere Holstebro Jernstøberi A/S og flyttede hele produktionen til Holstebro. Dette var en bekostelig flytning og det kneb med at få penge til den daglige drift.

Støberiet gik derfor i 1995 i betalingsstandsning og man søgte en løsning med nye investorer. En tysk kunde til støberiet valgte at skyde kapital ind i virksomheden og driften i Holstebro kunne fortsætte.

I 1998 var tredje generation – Jesper Johannesen uddannet Ingeniør og kom ind i virksomheden på fuld tid med ansvar for produktionen. Støberiet kunne fortsat kun lave gråjern – og efterhånden var der større og større efterspørgsel på segjern. For at producere segjern skulle der investeres i elektriske smelteovne – en meget stor investering som ikke lykkedes.

Jesper Johannesen valgte i år 2000 at prøve kræfter udenfor familievirksomheden og skabte sig erfaring fra produktion i træbranchen, men kom hurtigt retur med nogle år som direktør på et broncestøberi og som produktionsleder på et aluminiumsstøberi.

Det blev efterhånden dyrere og dyrere at producere støbegods i Danamrk, og i september 2003 blev produktionen i Danmark lukket, da Fe Støberiet A/S ikke længere kunne køre med en rentabel drift.

Det blev besluttet at beholde en afdeling i Danmark der kunne betjene kunderne, og der skulle så produceres primært i Tyskland via støberiets tyske investor. Dermed var Fe Støberiet A/S en del af en mindre koncern med støberier i Tyskland og Kina og kunne nu tilbyde et meget større produktprogram inden for støbning af metaller.

I 2004 kom Jesper Johannesen tilbage til Fe Støberiet A/S og kastede sig over salget af støbegods. I 2005 overtog Jesper Johannesen ledelsen og en større andel af virksomheden og Claus Johannesen går på pension efter mere end 40 år i branchen. I 2006 flytter Fe Støberiet A/S tilbage til Herning, hvor der nu rådes over moderne lager- og kontorfaciliteter.

I 2019 vælger Jesper Johannesen at købe den tyske investor ud af Fe Støberiet A/S og fra at have 40% af virksomheden ejer Jesper Johannesen i dag Fe Støberiet A/S 100%.

Fe støberiet A/S har mere end 70 års erfaring, med optimale løsninger indenfor støbning,  fremstilling, bearbejdning og overfladebehandling af kvalitetsstøbegods.

Fe Støberiet A/S giver kunden professionel rådgivning indenfor støbning.

Fe Støberiet A/S er kundens totalleverandør indenfor støbegods.

Profil
Midtjysk Jernstøberi, Herning i 1965
Fe Herning 1991
Fe Støberiet, Herning i 1991
Profil
Fe Støberiet, Holstebro i 1995
Kontakt
Fe Støberiet, Herning i 2019

Tilbud & Logistik

Vores logistik

Baseret på tegninger og anden relevant teknisk dokumentation, udarbejdes et tilbud. Tilbuddet omfatter stykpris og omkostninger til støbeforme.

Tilbuddet vil også indeholde forslag til optimal serieleverance baseret på forventet årsforbrug.

Inden produktion af første serieleverance, fremstilles der prøver til godkendelse hos kunden.

Fe Støberiet A/S sikrer sig undervejs i produktionsforløbet, at prøverne lever op til de tekniske data og kvalitetskrav, som der er stillet til hver enkelt opgave.

Fe Støberiet leverer som hovedregel ab Herning.

Vi har også mulighed for at tilbyde lageraftale – denne mulighed drøfter vi gerne i forbindelse med tilbudsgivning.

Rådgivning

Vi rådgiver vores kunder

Gennem tæt dialog med kunden samt et grundigt forarbejde, hjælper vi med at optimerer emnets udformning, således at resultatet er i top.

Til fremstilling af modeller tages udgangspunkt i 3D tegninger samtidig med at den tekniske afdeling simulerer formfyldning og størkning.

Vores laboratorier foretager løbende analyser af kemiske og fysiske egenskaber samtidig med at vi foretager kontrol af dimensioner i 3D målemaskiner.

Vi kan tilbyde at samle leveringen af alt støbegods, uanset legering, så du sparer tid og omkostninger.

Efter kundens ønske, leverer vi produkterne enten som rå støbninger, bearbejdede, overflade- eller efterbehandlede.

Fe Støberiet A/S har omfattende kendskab og erfaring, indenfor en bred række støbeteknologier, bearbejdningsteknikker og overflade behandlingsmetoder.

En af Fe Støberiets kernekompetencer og primære opgaver er, sikring af rette produktionsteknik i hver enkelt sag, i tæt samarbejde med kunde og et af vores støberier.

Fe Støberiet A/S arbejder efter certificeret kvalitets- og miljøledelsessystem og alle vores leverandører er certificeret efter dette. Vi deltager også aktivt i at sikre gode kvalitetssikringsprocesser, hos hvert enkelt af vores støberier.

Mission, Vision & Kærneværdier

Mission-Vision og Værdier

Det er Fe Støberiets vision, at være kundens total leverandør af kvalitetsstøbegods inkluderet, at være kundens rådgiver indenfor kernekompetencen støbning samt, at være medvirkende til optimering af kundens værdikæde.

Det er vores mission succesfuldt at rådgive, sælge og levere støbegods til tiden af høj kvalitet til de Skandinaviske og Nordeuropæiske industrier.

Med rådgivning mener vi, at bruge vores betydelige knowhow indenfor støbegods, støbeteknologier og vores kompetencer til at finde det optimale støberi.

Med sælge mener vi, at yde støbegods af høj kvalitet gennem individuel kundebehandling og god opfølgningsservice.

Med levering mener vi, at styre vores Supply Chain fleksibelt så kunden modtager produkterne til tiden, i rigtige mængde og på rette sted.

Kærneværdien knowhow: Fe støberiet A/S, har med sine mere end 70 års erfaring indgående kendskab til støbeprocesser og legeringstyper og sørger for hele tiden at vedligeholde denne viden. Vi sætter derfor en ære i at tilbyde den mest optimale løsning til netop Jeres behov.

Kærneværdien kvalitet: Gennem løbende udvikling og i tæt samarbejde med vores støberier sikrer Fe Støberiet A/S høj kvalitet i støbegodset.

Kærneværdien kundefokus: Alle processer hos Fe Støberiet A/S, har integreret kundefokus. Gennem optimale løsninger, er det ønsket at kunden skal opnå den mest optimale værdikæde.

Kærneværdien engagement: Medarbejderne hos Fe Støberiet A/S, er målbevidste og arbejder hårdt for at opnå resultater.

Kærneværdien leveringssikkerhed: Fe Støberiet A/S stræber hele tiden efter at levere on-time med så kort lead-time som muligt.

Kundefokus

Fe Støberiet sætter kunden i focus

Hos Fe Støberiet A/S sætter vi kundefokus højt. Derfor er vi også særligt opmærksomme på, at have en tæt dialog med kunderne, så vi har fokus på at optimere de processer, som kunderne finder vigtigst.

For Fe støberiet A/S, er en tæt dialog med kunderne vigtig, for at sikre de bedst mulige samarbejdsforhold.

Vi udarbejder årligt kundetilfredshedsanalyser. Resultatet af analyserne bruger vi til at holde fokus på optimering, af de processer, som kunderne mener er vigtigst.

Fe Støberiet A/S har stor fokus på at have konkurrencedygtige priser. Derfor optimerer vi løbende vores processer, i henhold til LEAN.

Ved kontinuerligt at forbedre teknologier og have høj fokus på proceskontrol, sikrer vi et output med høj kvalitet.

Som Priser og Kvalitet er levering til tiden også en Key Performance Indikator. Vi tilstræber derfor at have en fleksibel forsyningskæde.

Indkøbspolitik

Indkøbspolitik

Fe Støberiet A/S skal handle efter princippet ”bedste vare til rette formål til laveste pris”.
Vores indkøbspolitik indebærer, at vi til anskaffelse af varer og tjenesteydelser kun anvender leverandører, som fortløbende kan tilgodese vores behov og forventninger, og i forbindelse hermed skal der tages hensyn til leverandørens kompetence og samarbejdsvilje.

Vi skal stræbe efter at skabe et godt partnerskab med vore vigtigste leverandører med henblik på at styrke den fælles konkurrenceevne. Relationerne med vores leverandører skal kendetegnes ved fuld oprigtighed og samarbejdsvilje, herunder gensidig udveksling af viden og information.

Målet med vores indkøbspolitik er at sikre høj leveringsperformance, solid kvalitetsperformance og afskaffe modtagekontrollen.

Kvalitet og leveringstid er væsentlige faktorer og derfor skal leverandøren leverer varer og tjenesteydelser i rette kvalitet, tid og mængde.

Kvalitets & Miljøpolitik

Kvalitets & miljøpolitik

Det er virksomhedens mål, at fremstå som en kompetent og kvalitetsbevidst samarbejdspartner, som leverer kvalitetsprodukter, der lever op til kundernes krav og forventninger, til tiden. Kvalitet er højeste prioritet og alle medarbejdere har et personligt ansvar for at sikre dette.

Til forbedring af fremstillingsteknikker anvendes PDCA-hjulet, således at vi sikrer høj kvalitet til konkurrencedygtige priser. Ud over høj kvalitet, sikres mindst muligt spild, og dermed konkurrencedygtige priser.

Vi vil være med til at sikre et bæredygtigt miljø ved løbende at have fokus på miljø og arbejdsmiljø og overholde gældende lovgivninger og regulativer.

Leveringspolitik

Fe Støberiets leveringspolitik

Fe Støberiet A/S leverer i henhold til almindelige leveringsbetingelser for støbegods mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt indenfor disse landegrænser. Vores leveringsbetingelser er i henhold til leveringbetingelserne NLG95 i tilrettet version og gælder for alle leveringer.

Leveringsbetingelser:
Læs Fe Støberiets leveringsbetingelser her.
Dansk dokument
– Engelsk dokument

Privatlivspolitik

Hvem er vi
Vores webstedsadresse er: https://Fe-s.dk

Hvilke personlige data vi indsamler og hvorfor vi indsamler det

Kontaktformularer
 Når du kontakter os via vores kontaktformular, videresendes oplysningerne via mail til os og dig. 

Cookies
Hvis du skriver en kommentar på vores websted, kan du vælge at gemme dit navn, e-mailadresse og websted i cookies. Disse er til din bekvemmeligehed, så du ikke skal udfylde dine oplysninger igen, når du skriver endnu en kommentar. Disse cookies vil holde i et år.

Hvis du besøger vores loginside, opretter vi en midlertidig cookie for at afgøre om din browser accepterer cookies. Denne cookie indeholder ingen personlige data og slettes, når du lukker din browser.

Når du logger ind, vil vi opsætte en række cookies og gemme din logininformation og dine valg af skærmvisning. Login cookies holder i to dage, og skærmvalg cookies holder i et år. Hvis du vælger “Husk mig”, vil dit login holde i to uger. Hvis du logger ud af din konto, vil login cookierne forsvinde.

Hvis du redigerer eller udgiver en artikel, vil en yderligere cookie blive gemt i din browser. Denne cookie indeholder ikke nogle personlige data og opgiver simpelthen indlægsID på den artikel, du lige har redigeret. Den udløber efter 1 dag.

Indlejret indhold fra andre websteder
Artikler på dette websted kan indeholde indlejret indhold (f.eks. videoer, billeder, artikler osv.). Indlejret indhold fra andre websteder opfører sig på nøjagtig samme måde, som hvis den besøgende har besøgt det andet websted.

Disse websteder indsamler måske data om dig, bruger cookies, indlejrer ekstra tredjeparts sporing, og overvåger din interaktion med dette indlejrede indhold, heriblandt at spore din interaktion med indlejret indhold, hvis du har en konto og en logget ind på det websted.

Analytics
Vi bruger Google analytics til statistikbrug. Her er ingen oplysninger tilknyttet enkelte personer.

Hvem vi deler dine data med
Vi videregiver ikke dine data til andre.

Hvor længe vi gemmer dine data
Hvis du skriver en kommentar, så bliver kommentarer og dens metadata bevaret på ubestemt tid. Dette er så vi kan genkende og godkende enhver opfølgende kommentar automatisk i stedet for at have dem i en moderationskø.

For brugere som opretter sig på vores websted (om nogen), gemmer vi også den personlige information de giver til deres brugerprofil. Alle brugere kan se, redigere, eller slette deres personlige information til enhver tid (med den undtagelse at de ikke kan ændre deres brugernavn). Webstedets administratorer kan også se og redigere den information.

Hvilke rettigheder har du over dine data
Hvis du har en konto på dette websted, eller har skrevet kommentarer, kan du bede om en eksporteret fil med de personlige data vi har liggende om dig, heriblandt alt data, du har givet os. Du kan også bede om, at vi sletter alle personlige data, vi har om dig. Dette indbefatter ikke nogen form for data, som vi er forpligtede til at gemme af administrative, lovmæssige eller sikkerhedsmæssige grunde.

Hvor vi sender dine data
Besøgendes kommentarer kan muligvis blive kontrolleret af en automatisk spam-genkendelse tjeneste.

Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer.