E-post: fe@fe-s.dk
Telefon: +45 9740 6510

Forsyning og logistikk

Basert på tegninger og annen relevant teknisk dokumentasjon, utarbeides et tilbud. Tilbudet inkluderer enhetspris og fore seg.

Tilbudet vil også inneholde forslag til optimal serielevering basert på forventet årlig forbruk.

Før produksjonen av den første serien levering, prøver er utarbeidet for godkjenning av kunden.

Under produksjonsprosessen sikrer Fe Foundry A/S at prøvene oppfyller de tekniske dataene og kvalitetskravene som er angitt for hver oppgave.

Som en generell regel leverer Fe Foundry ab Herning.

Vi har også mulighet til å tilby en lageravtale – vi diskuterer gjerne denne muligheten i forbindelse med anbud.

Hva er de generelle kravene til tilbud og logistikk:
Dette avhenger av de spesifikke kravene som hovedleverandøren har stilt til underleverandørene. Generelt er imidlertid følgende noen av de vanligste kravene som underleverandører må oppfylle i forbindelse med tilbud og logistikk:

Tilbud: Underleverandøren må gi et tilbud som er konkurransedyktig med andre leverandører og som inneholder all relevant informasjon om produktet eller tjenesten, inkludert kvalitet, leveringstid, pris, betalingsbetingelser og garantier.

Leveringstid: Underleverandøren må oppgi en nøyaktig leveringstid som tar hensyn til eventuelle leveringsutfordringer og er i samsvar med hovedleverandørens krav.

Logistikk: Underleverandøren må tilby en effektiv og pålitelig logistikkløsning som sikrer sikker og rettidig levering av produktet eller tjenesten. Dette omfatter for eksempel transport, lagring, emballering og håndtering av produktet.

Dokumentasjon: Underleverandøren må levere relevant dokumentasjon for produktet eller tjenesten, herunder tekniske beskrivelser, sertifikater, testresultater og håndbøker.

Det er viktig å merke seg at disse kravene kan variere avhengig av primærleverandørens spesifikke behov og krav. Det er derfor viktig at underleverandøren setter seg nøye inn i og forstår kravene til hovedleverandøren før han leverer inn et anbud.