E-post: fe@fe-s.dk
Telefon: +45 9740 6510

Tilbud og logistikk

Basert på tegninger og annen relevant teknisk dokumentasjon, utarbeides et tilbud. Tilbudet inkluderer enhetspris og fore seg.

Tilbudet vil også inneholde forslag til optimal serielevering basert på forventet årlig forbruk.

Før produksjonen av den første serien levering, prøver er utarbeidet for godkjenning av kunden.

Under produksjonsprosessen sikrer Fe Foundry A/S at prøvene oppfyller de tekniske dataene og kvalitetskravene som er angitt for hver oppgave.

Som en generell regel leverer Fe Foundry ab Herning.

Vi har også mulighet til å tilby en lageravtale – vi diskuterer gjerne denne muligheten i forbindelse med anbud.