E-post: fe@fe-s.dk
Telefon: +45 9740 6510

Sand støping

Den tilbyr tradisjonell sandstøping fra håndforming til forming på helautomatiske DisaMatic-linjer.

Vi tilbyr elementer som veier 0,5 kg. opptil 15 000 kg.

Legeringer for sandstøping er oftest grått jern, sejjern, ståltyper, aluminium og bronse.

Vi produserer bl.a. på:
DISA 2013/230 - DISA 2032/240 - DISA 2070/270 - DISA 280 & DISA Matchvekter fra 0,5 kg. opp til ca. 80 kg. Seriestørrelser på ca. 300 stk. Og opp etter.

Manuelle ristetrykkmaskiner. Seriestørrelser på ca 10 stk og oppover.

Håndforming opp til undervekt på 15.000 kg. Seriestørrelse fra 1 stykke og oppover.

Tradisjonelle kassaapparater som HWS og lignende. Seriestørrelser fra ca. 25 stykker og oppover.

Automatisk sandstøping

Fordeler og ulemper med sandstøping

Sandstøping er en av de eldste og vanligste støpemetodene i støperibransjen. Prosessen går ut på å lage støpeformer med sand som støpemateriale for å støpe metalldeler. Her er noen av fordelene og ulempene med sandstøping:

Fordeler med sandstøping:
Kostnadseffektivitet:
Sandstøping er relativt sett billigere enn andre
støpemetoder, ettersom sand er et rimelig materiale og verktøykostnadene ikke er like høye som ved andre avanserte støpemetoder.

Egnet for komplekse former:
Det er mulig å skape komplekse former og detaljerte komponenter ved hjelp av sandstøpingsteknikken. Det gjør det mulig å produsere intrikate design og skulpturelle elementer.

Fleksibilitet:
Sandstøping kan brukes til å støpe ulike typer metaller som jern, stål, aluminium osv., noe som gjør den allsidig og anvendelig i ulike bransjer.

Skalerbarhet:
Prosessen kan enkelt skaleres opp eller ned for å produsere små til
store komponenter, noe som gjør den egnet for masseproduksjon.

Produksjonstid:
Sammenlignet med noen avanserte støpemetoder kan sandstøping ha en raskere produksjonssyklus, noe som gjør det mulig å produsere komponenter på kortere tid.

Ulemper ved sandstøping:
Overflatefinish:
Overflaten på sandstøpegods kan være ru og krever ofte etterbehandling eller maskinering for å oppnå en jevn overflate. Dette kan øke produksjonskostnadene og -tiden.

Dimensjonsnøyaktighet:
Sammenlignet med enkelte presisjonsstøpemetoder kan
sandstøping ha mindre presisjon, noe som kan påvirke de endelige dimensjonene og toleransene til støpte deler.

Formkompleksitet:
Selv om sandstøping gjør det mulig å støpe komplekse former, kan disse designene være utfordrende å produsere eller kreve mer komplekse former og prosesser, noe som kan øke kompleksiteten og kostnadene.

Miljøhensyn:
Sandstøping produserer avfall, og håndteringen av brukt støpesand krever nøye håndtering for å unngå
miljøpåvirkning.
Alt i alt er sandstøping en veletablert og allsidig støpemetode som gir mange fordeler, men den har også visse begrensninger, spesielt når det gjelder overflatefinish ogdimensjonsnøyaktighet. Moderne teknologier og prosesser arbeider for å minimere ulempene ved sandstøping og forbedre kvaliteten på de støpte komponentene.

Overflatefinishen ved sandstøping kan variere avhengig av flere faktorer, blant annet
kvaliteten på støpesanden, støpeteknikker, formdesign og etterbehandlingsmetoder.

Generelt har sandstøpte deler en mer rustikk eller røffere overflate enn mer presisjonsorienterte støpemetoder som presisjonsstøping eller støping i
støpeformer av keramikk eller andre materialer. 

Noen av overflateegenskapene ved sandstøping inkluderer:
Grov overflate:
Støpesandens struktur og konsistens kan gi en overflate med en viss ruhet eller ujevnhet. Dette kan kreve etterbehandling for å oppnå en jevnere overflate.

Porøsitet:
Overflaten på sandstøpte deler kan være litt porøs eller ha små hull eller porer som kan være synlige og kreve fylling eller bearbeiding for å oppnå en tettere overflate.

Sandmerker fra støpeformen:
Noen ganger kan støperisandmerker eller mønstre fra støpeformen være synlige på overflaten av støpte deler. Disse merkene kan variere i dybde og tekstur avhengig av sandens grovhet og støpeprosessen.

Etterbehandling:
For å forbedre overflatefinishen på sandstøpte deler kan det være nødvendig med
etterbehandling. Dette kan omfatte prosesser som sliping, polering, sandblåsing eller andre metoder for å jevne ut eller forbedre overflaten. Det er viktig å være oppmerksom på at overflatefinishen kan variere betydelig avhengig av støpemetode, bruksområde og kravene til de ferdige støpte delene. Sandstøping har en tendens til å gi en mer rustikk overflatefinish, men avanserte teknikker og etterbehandlingsprosesser kan forbedre kvaliteten på den endelige overflaten på de støpte komponentene. For noen bruksområder kan den karakteristiske finishen til sandstøpte deler være akseptabel eller til og med ønskelig, mens andre bruksområder kan kreve ytterligere bearbeiding for å oppnå en jevnere eller mer presis overflate.