E-post: fe@fe-s.dk
Telefon: +45 9740 6510

Lavere smed

Som et alternativ til normal støping, kan vi tilby senking av deler. Senking er en prosess der et råmateriale i en bestemt legering varmes opp og klemmes inn i en form med en såkalt stor hammer - og dermed bevare strukturen av materialet og ha en mer homogen arbeidsstykke uten mulighet for interne defekter som med normal støping.

Denne prosessen er kun egnet for større serier fra 1000 stykker og oppover.

Legeringer for senking er vanligvis bare stållegeringer.

Lavere smed

Historien om å synke

På 1800 tallet. synking ble vanlig. Her er det montert verktøy i en slegge som er eksakte motstykker ( matriser ) til ønsket gjenstand. Designet kan evt. gjort trinn for trinn, slå et slag med hvert verktøy til den endelige formen ble oppnådd. I nyere tid har det blitt utviklet helautomatiske smimaskiner.

Smiing har vært den dominerende designmetoden for jern og stål frem til ca. 1860, hvor nye metoder gjorde det mulig å produsere smeltet stål til priser som gjorde støping til et realistisk alternativ.