Profil

Historien om Fairy Foundry A / S

Profil – Fe foundry A/S ble grunnlagt av Frantz Egon Johannesen i 1949 i Herning under navnet Midtjysk Jernstøberi A/S.

Frantz Egon Johannesen var utdannet håndformer og kom opprinnelig fra Randers. Han bestemte seg for å være et uavhengig jernstøperi. Siden det ikke var jernstøperi i Herning på denne tiden, valgte han å flytte fra Randers til Herning og i 1949 grunnla han jernstøperi i Herning.

Foundry var lokalisert i den sørlige enden av Herning, som var nesten bare industri i begynnelsen.

Gjennom årene vokste støperiet og automatiske mugglinjer ble gradvis kjøpt. Foundry ble designet slik at det kunne gjøre små og mellomstore serier. På den tiden ble det laget mange støpegods for landbruk og andre næringer.

Sakte begynte det å være muligheter for eksport til Sverige og Tyskland. Navnet Midtjydsk Jernstøberi var ikke så bra for fremmedspråkene – og det ble lovet å spise navnet.

I 1981 ble navnet endret til Fe Foundry A/S. Fe er det kjemiske begrepet for jern – men også initialene til grunnleggeren Franz Egon.

I 1986 overtok Claus Johannesen driften av funnet da Franz Egon døde i en alder av bare 68 år. Claus Johannesen ble utdannet håndformer ved støperiet i Herning, og deretter ingeniør fra Odense Teknikum.

Gradvis var foundry i Herning ikke lenger i et industriområde - byen vokste sakte ut i den sørlige delen av byen - og det ble litt av et problem at det var tungindustri på den enden av byen.

Herning bystyre besluttet at tungindustrien skulle komme seg ut av byen.

I august 1994 kjøpte Fe Foundry bygninger og maskiner fra den tidligere Holstebro jernstøberi A/S og flyttet all produksjon til Holstebro. Dette var et kostbart trekk og ruse av å få penger til den daglige driften.

I 1995 gikk foundry inn i mottakerskap og en løsning ble søkt med nye investorer. En tysk kunde for foundry valgte å injisere kapital i selskapet og driften i Holstebro kunne fortsette.

I 1998 utdannet tredje generasjon – Jesper Johannesen seg som ingeniør og begynte i selskapet med produksjonsreder. Støperiet kunne fortsatt bare lage grått jern – og etter hvert var det en økende etterspørsel etter segjern. For å produsere segjern måtte investeringer gjøres i elektriske ovner – en veldig stor investering som ikke lyktes.

Jesper Johannesen valgte i 2000 å prøve seg utenfor familiebedriften og fikk erfaring fra produksjon i tømmerindustrien, men kom raskt tilbake med noen år som direktør ved et bronce-leggeri og som produksjonssjef ved et aluminiumsanlegg.

Det ble gradvis dyrere å produsere støpegods i Danamrk, og i september 2003 ble produksjonen i Danmark stengt da Fe Støberiet A/S ikke lenger kunne drive med en lønnsom drift.

Det ble besluttet å beholde en filial i Danmark som kunne betjene kundene, og det skulle da først og fremst produseres i Tyskland via foundrys tyske investor. Dermed var Fe Foundry A / S en del av en mindre gruppe med støperier i Tyskland og Kina, og kunne nå tilby et mye større produktspekter innen metallstøping.

I 2004 returnerte Jesper Johannesen til Fe Foundry A/S og kastet seg inn i salg av castings. I 2005 overtok Jesper Johannesen ledelsen og en større andel av selskapet og Claus Johannesen går av etter mer enn 40 år i bransjen. I 2006 flyttet Fe Støberiet A/S tilbake til Herning, hvor moderne lagrings- og kontorfasiliteter nå er tilgjengelige.

I 2019 velger Jesper Johannesen å kjøpe den tyske investoren ut av Fe Foundry A/S og fra å ha 40% av selskapets eier Jesper Johannesen i dag Fe Foundry A / S 100%.

Fe foundry A/S har mer enn 70 års erfaring, med optimale løsninger innen støping, produksjon, maskinering og overflatebehandling av kvalitetsstøpegods.

Fe Foundry A/S gir kunden faglige råd innen støping.

Fe Støberiet A/S er kundens totale leverandør av støpegods.

Profil
Midtjysk Jernstøberi, Herning i 1965
Fe Herning 1991
Fairy Foundry, Herning i 1991
Profil
Fairy Foundry, Holstebro i 1995
Kontakt
Fairy Foundry, Herning i 2019

Tilbud og logistikk

Vår logistikk

Basert på tegninger og annen relevant teknisk dokumentasjon, utarbeides et tilbud. Tilbudet inkluderer enhetspris og fore seg.

Tilbudet vil også inneholde forslag til optimal serielevering basert på forventet årlig forbruk.

Før produksjonen av den første serien levering, prøver er utarbeidet for godkjenning av kunden.

Under produksjonsprosessen sikrer Fe Foundry A/S at prøvene oppfyller de tekniske dataene og kvalitetskravene som er angitt for hver oppgave.

Som en generell regel leverer Fe Foundry ab Herning.

Vi har også mulighet til å tilby en lageravtale – vi diskuterer gjerne denne muligheten i forbindelse med anbud.

Råd

Vi anbefaler våre kunder

Gjennom tett dialog med kunden samt en grundig forberedelse, bidrar vi til å optimalisere utformingen av arbeidsstykket slik at resultatet er topp.

For produksjon av modeller er 3D-tegninger basert på den tekniske avdelingen som simulerer muggfylling og størkning.

Våre laboratorier utfører kontinuerlige analyser av kjemiske og fysiske egenskaper mens de utfører kontroller på dimensjoner i 3D-målemaskiner.

Vi kan tilby å samle levering av alle støpegods, uavhengig av legering, noe som sparer deg tid og kostnader.

På kundens forespørsel leverer vi produktene enten som råstøpegods, maskinert, overflate eller ferdig.

Fe Foundry A/S har omfattende kunnskap og erfaring, innenfor et bredt spekter av støpeteknologier, maskineringsteknikker og overflatebehandlingsmetoder.

En av The Foundrys kjernekompetanser og primære oppgaver er å sikre riktig produksjonsteknikk i hvert enkelt tilfelle, i nært samarbeid med kunden og en av våre grunnleggere.

Fe Foundry A/S arbeider i henhold til sertifisert kvalitets- og miljøstyringssystem, og alle våre leverandører er sertifisert etter dette. Vi deltar også aktivt for å sikre gode kvalitetssikringsprosesser ved hver av våre produsenter.

Oppdrag, Visjon & Kærneværdier

Misjonssyn og verdier

Det er Fe Foundrys visjon, å være kundens totale leverandør av kvalitetsstøpegods inkludert, å være kundens rådgiver innen kjernekompetansestøping og, for å være medvirkende til å optimalisere kundens verdikjede.

Det er vår oppgave å lykkes med å gi råd, selge og levere casting av høy kvalitet i tide til de skandinaviske og nordeuropeiske industriene.

Med konsulentvirksomhet mener vi å bruke vår betydelige know-how innen castings, casting teknologier og vår kompetanse for å finne den optimale støperi.

Ved å selge mener vi å tilby casting av høy kvalitet gjennom individuell kundebehandling og god oppfølgingstjeneste.

Ved levering mener vi å administrere forsyningskjeden vår fleksibelt slik at kunden mottar produktene i tide, i riktig mengde og på rett sted.

Kjerneverdikunnskapen: Fe-støperi A/S, med sin mer enn 70 års erfaring, har inngående kunnskap om castingprosesser og legeringstyper og sørger for å opprettholde denne kunnskapen til enhver tid. Vi er derfor stolte av å tilby den mest optimale løsningen for dine spesifikke behov.

Kjerneverdikvalitet: Gjennom kontinuerlig utvikling og i nært samarbeid med våre støperier sikrer Fe Støberiet A/S høy kvalitet i støpegodset.

Kjernekundefokus: Alle prosesser hos Fe Støberiet A/S har integrert kundefokus. Gjennom optimale løsninger er det ønskelig at kunden skal oppnå den mest optimale verdikjeden.

Kjerneverdiforpliktelse: De ansatte ved Fe Foundry A/S bestemmes og jobber hardt for å oppnå resultater.

Churne verdi levering sikkerhet: Fe Foundry A / S arbeider kontinuerlig for å levere i tide med så kort ledet tid som mulig.

Kundefokus

Fairy Foundry setter kunden i fokus

Hos Fe Støberiet A/S verdsetter vi kundefokuset høyt. Derfor er vi også spesielt klar over å ha en tett dialog med kundene, så vi fokuserer på å optimalisere prosessene som kundene finner viktigst.

For Fe-found a/s er en tett dialog med kundene viktig for å sikre et best mulig arbeidsforhold.

Vi forbereder kundetilfredshetsanalyser årlig. Vi bruker resultatene av analysene til å holde fokus på å optimalisere prosessene som kundene mener er viktigst.

Fe Foundry A/S har et stort fokus på å ha konkurransedyktige priser. Derfor optimaliserer vi kontinuerlig prosessene våre, ifølge LEAN.

Ved å kontinuerlig forbedre teknologier og ha høyt fokus på prosesskontroll, sikrer vi en høykvalitets utgang.

Som priser og kvalitet, on-time levering er også en nøkkel ytelse indikator. Vi streber derfor etter å ha en fleksibel forsyningskjede.

Innkjøpspolicy

Innkjøpspolicy

Fe Foundry A/S må handle etter prinsippet "beste produkt for riktig formål til lavest pris".
Vår innkjøpspolitikk betyr at for kjøp av varer og tjenester bruker vi bare leverandører som kontinuerlig kan oppfylle våre behov og forventninger, og dermed må leverandørens kompetanse og samarbeidsvilje tas i betraktning.

Vi må arbeide for å etablere et godt samarbeid med våre hovedleverandører for å styrke felles konkurranseevne. Forholdet til våre leverandører må være preget av full oppriktighet og samarbeid, herunder gjensidig utveksling av kunnskap og informasjon.

Målet med vår innkjøpspolitikk er å sikre høy leveringsytelse, solid kvalitet og avskaffe mottakskontroll.

Kvalitet og leveringstid er viktige faktorer, og derfor må leverandøren levere varer og tjenester i riktig kvalitet, tid og kvantitet.

Kvalitet og miljøpolitikk

Kvalitet og miljøpolitikk

Det er selskapets mål å fremstå som en kompetent og kvalitetsbevisst partner, og levere kvalitetsprodukter som oppfyller kundens krav og forventninger i tide. Kvalitet er høyeste prioritet, og alle ansatte har et personlig ansvar for å sikre dette.

For å forbedre produksjonsteknikker brukes PDCA-hjulet slik at vi sikrer høy kvalitet til konkurransedyktige priser. I tillegg til høy kvalitet, er minimum avfall sikret, og dermed konkurransedyktige priser.

Vi ønsker å bidra til å sikre et bærekraftig miljø ved å kontinuerlig fokusere på miljø og arbeidsmiljø og overholde gjeldende lover og forskrifter.

Retningslinjer for levering

Fairy Found levering politikk

Fe Støberiet A/S leverer i henhold til generelle leveringsbetingelser for støping av varer mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige, samt innenfor disse landegrensene. I henhold til leveringsvilkårene NLG95 er leveringsvilkårene våre i en korrigert versjon og gjelder for alle leveranser.

Levering:
Les Fe Foundrys leveringsbetingelser her.
Dansk dokument
- Engelsk dokument

Personvern

Hvem er vi
Vår nettside adresse er: https://Fe-s.dk

Hvilke personopplysninger vi samler inn og hvorfor vi samler dem inn

Kontaktskjemaer
Når du kontakter oss via vårt kontaktskjema, videresendes informasjonen via e-post til oss og deg.

Informasjonskapsler
Hvis du legger igjen en kommentar på nettstedet vårt, kan du velge å lagre navn, e-postadresse og nettsted i informasjonskapsler. Dette er for enkelhets skyld, så du trenger ikke å fylle ut informasjonen din igjen når du legger igjen en annen kommentar. Disse informasjonskapslene varer i et år.

Hvis du besøker innloggingssiden vår, oppretter vi en midlertidig informasjonskapsel for å finne ut om nettleseren din godtar informasjonskapsler. Denne informasjonskapselen inneholder ingen personopplysninger og slettes når du lukker nettleseren.

Når du logger inn, vil vi sette opp en rekke informasjonskapsler og lagre innloggingsinformasjonen din og skjermvisningsvalgene dine. Informasjonskapsler for innlogging varer i to dager, og informasjonskapsler for skjermvalg varer i et år. Hvis du velger "Husk meg", vil innloggingen vare i to uker. Hvis du logger ut av kontoen din, forsvinner påloggingsinformasjonskapslene.

Hvis du redigerer eller publiserer en artikkel, lagres en ekstra informasjonskapsel i nettleseren din. Denne informasjonskapselen inneholder ingen personopplysninger og gir bare postID på artikkelen du nettopp redigerte. Den utløper etter 1 dag.

Nestet innhold fra andre nettsteder
Artikler på dette nettstedet kan inneholde innebygd innhold (for eksempel videoer, bilder, artikler osv.). Nestet innhold fra andre nettsteder oppfører seg på nøyaktig samme måte som om den besøkende har besøkt det andre nettstedet.

Disse nettstedene kan samle inn data om deg, bruke informasjonskapsler, bygge inn ekstra tredjepartssporing og overvåke samhandlingen din med dette innebygde innholdet, inkludert sporing av samhandlingen din med innebygd innhold hvis du har en konto og en logget inn på dette nettstedet.

Analytics
Vi bruker Google Analytics til statistiske formål. Det er ingen informasjon knyttet til enkeltpersoner.

Hvem vi deler dataene dine med
Vi utleverer ikke dataene dine til andre.

Hvor lenge vi lagrer dataene dine
Hvis du legger igjen en kommentar, beholdes kommentarer og metadataene på ubestemt tid. Dette er slik at vi kan gjenkjenne og godkjenne eventuelle oppfølgingskommentarer automatisk i stedet for å ha dem i en modereringskø.

For brukere som registrerer seg på nettstedet vårt (hvis noen), lagrer vi også personopplysningene de oppgir til brukerprofilen sin. Alle brukere kan når som helst vise, redigere eller slette sine personlige opplysninger (bortsett fra at de ikke kan endre brukernavnet sitt). Områdeadministratorer kan også vise og redigere denne informasjonen.

Hvilke rettigheter har du over dataene dine
Hvis du har en konto på dette nettstedet eller har lagt ut kommentarer, kan du be om en eksportert fil med personopplysningene vi har om deg, inkludert alle dataene du har gitt oss. Du kan også be om at vi sletter alle personopplysninger vi har om deg. Dette inkluderer ikke data som vi er forpliktet til å lagre av administrative, juridiske eller sikkerhetsmessige årsaker.

Hvor vi sender dataene dine
Besøkendes kommentarer kan bekreftes av en automatisk spamgjenkjenningstjeneste.

Nettstedet bruker "cookies", som er en tekstfil som er lagret på datamaskinen din, mobil eller tilsvarende for å gjenkjenne det, huske innstillinger, utføre statistikk og målrette annonser.