E-post: fe@fe-s.dk
Telefon: +45 9740 6510

Personopplysningspolicy

Personopplysningspolicy, hva er det?

Alle selskaper i EU er forpliktet til å overholde reglene i GDPR-lovgivningen, som beskytter dine personopplysninger når du samhandler med fe-s.dk.

Administrasjon av personopplysningspolitikk i Danmark

Behandlingsansvarlig
Vi er dataansvarlige for behandlingen av personopplysningene vi behandler om våre kunder og samarbeidspartnere. Du finner vår kontaktinformasjon nedenfor.

 

Fe Støberiet A/S
Industrivænget 12
Lind
7400 Herning

CVR-nr.: DK19521389

 

Hvis du har spørsmål om behandlingen av dine personopplysninger, kan du kontakte oss via fe@fe-s.dk.

 

Behandlingsaktiviteter
Besøk nettstedet https://fe-s.dk

Når du besøker nettstedet vårt, bruker vi informasjonskapsler for at nettstedet skal fungere, noe du kan lese mer om i vår [informasjonskapselpolicy].

 

Kommunikasjon med potensielle kunder
Når du har spørsmål om siden vår, eller ønsker å høre mer om våre tjenester, kan du kontakte oss via:

Kontaktskjema: https://fe-s.dk/kontakt/

E- post: fe@fe-s.dk

Telefon: +45 9740 6510

Gjennom dette vil vi behandle dine personopplysninger slik at vi kan komme i dialog med deg, for eksempel svare på spørsmål om våre tjenester. Vi behandler kun informasjonen du gir oss i forbindelse med vår kommunikasjon.

Vi vil vanligvis behandle følgende generelle opplysninger: navn, e-post, telefonnummer.

Vårt rettslige grunnlag for behandlingen av disse personopplysningene er artikkel 6 (1) i databeskyttelsesforordningen. 1 liter f.

Vi sletter vår kommunikasjon med deg når det er klart om du ønsker våre tjenester eller ikke.

Skulle det i et spesielt tilfelle være behov for å lagre dine personopplysninger over lengre tid, kan dette være tilfelle.

Kunder
Vi må kommunisere med kundene våre slik at vi sikrer at tjenesten leveres riktig. Gjennom dette kan vi behandle opplysninger om navn, adresse, tjenester, spesialavtaler, betalingsopplysninger og lignende.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av disse personopplysningene er artikkel 6 (1) i databeskyttelsesforordningen. 1 liter b.

Når tjenesten er levert og eventuelle utestående betalinger er gjennomført, vil vi umiddelbart slette personopplysningene.

Nyhetsbrev
Vi har et nyhetsbrev som er frivillig å melde seg på – og du kan alltid melde deg av dette på nytt.

Formålet med nyhetsbrevet er å sende de abonnerte e-postene med ny informasjon fra selskapet, som kan omhandle nytt innhold på nettsiden, reklame for våre tjenester.

Vi sender deg kun e-post hvis du har gitt ditt aktive samtykke til dette. Det krever i første omgang at du oppgir din e-postadresse, som vi i ettertid sender en e-post til, slik at du kan bekrefte registreringen. På denne måten sikrer vi at du faktisk har meldt deg på nyhetsbrevet selv, dvs. gitt aktivt samtykke.

Vår myndighet til å behandle dine personopplysninger (dvs. e-postadressen) i forbindelse med nyhetsbrevet vil være artikkel 6 (1) i databeskyttelsesforordningen. 1 liter a.

Vi vil behandle dine personopplysninger så lenge du fortsatt abonnerer på nyhetsbrevet. Ved å melde deg av nyhetsbrevet slutter vi også å sende dette til deg. Hvis vi ikke har sendt deg et nyhetsbrev på 1 år, vil samtykket ditt falle bort på grunn av vår passivitet.

Ved å melde oss av nyhetsbrevet lagrer vi ditt nå tidligere samtykke i 2 år etter at det sist er brukt på grunn av begrensningskrav, jf. Forbrukerombudets spamveiledning punkt 11.3.

Regnskap
Vi skal lagre alle regnskapsdokumenter, jf. regnskapsloven. Det betyr at vi lagrer fakturaer og lignende dokumenter for regnskapsformål. Dette kan inkludere generell personlig informasjon som navn, adresse, tjenestebeskrivelse.

Vårt rettslige grunnlag for behandling av personopplysninger for regnskapsformål er artikkel 6 (1) (d) i databeskyttelsesforordningen.

Vi lagrer denne informasjonen i minimum 5 år etter utløpet av inneværende regnskapsår.

Jobbsøknader
Vi tar gjerne imot jobbsøknader for å vurdere om de samsvarer med et ansettelsesbehov i vår bedrift.

Hvis du sender jobbsøknaden din til oss, er vårt juridiske grunnlag for å behandle dine personopplysninger artikkel 6 (1) i personvernforordningen. 1 liter f.

Hvis du har sendt inn en uoppfordret søknad, vil vi umiddelbart vurdere om søknaden din er relevant, og deretter slette informasjonen din på nytt dersom det ikke er samsvar.

Dersom du har sendt inn en søknad på utsendt stilling, så avviser vi søknaden din i tilfelle du ikke blir ansatt og umiddelbart etter at den rette kandidaten er funnet for jobben.

Dersom du er del av en rekrutteringsprosess og/eller ansatt i jobben, vil vi gi deg egen informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger i denne forbindelse.

Databehandlere
Få klarer alt selv, og det samme gjelder oss. Vi har derfor samarbeidspartnere, og bruker leverandører, hvorav noen kan være databehandlere.

Eksterne leverandører kan for eksempel levere systemer for organisering av vårt arbeid, tjenester, rådgivning, IT-hosting eller markedsføring.

Webhotell
Powerhosting Aps, CVR: 33055048. Dalgasgade 11, 7400 Herning support@powerhosting.dk

Nettredaktør
Per-Nielsen, CVR 39781190, Solbjerg 79, 7400 Herning, pernielsen79@gmail.com  

Økonomisk system
Visma e-conomic a/s, CVR: 29403473, Gærtorvet 1-5, 1799 København V, Danmark, info@e-conomic.dk

Det er vårt ansvar å sørge for at dine personopplysninger behandles på riktig måte. Derfor stiller vi høye krav til våre samarbeidspartnere, og våre partnere skal garantere at dine personopplysninger er beskyttet.

Vi inngår derfor avtaler om dette med selskaper (databehandlere) som håndterer personopplysninger på våre vegne for å øke sikkerheten til dine personopplysninger.

Utlevering av personopplysninger

Vi videreformidler ikke personopplysningene dine til tredjeparter.

Profilering og automatiserte beslutninger

Vi tar ikke profilering eller automatiserte beslutninger.

Tredjelandsoverføringer
Vi bruker i utgangspunktet databehandlere i EU/EØS, eller som lagrer data i EU/EØS.

I noen tilfeller er dette ikke mulig, og databehandlere utenfor EU/EØS kan brukes her, dersom disse kan gi dine personopplysninger passende beskyttelse.

Behandlingssikkerhet
Vi holder behandlingen av personopplysninger sikker ved å ha iverksatt passende tekniske og organisatoriske tiltak.

Vi har foretatt risikovurderinger av vår behandling av personopplysninger, og har i etterkant innført hensiktsmessige tekniske og organisatoriske tiltak for å øke behandlingssikkerheten.

Et av våre viktigste tiltak er å holde våre ansatte oppdatert på GDPR gjennom løpende bevissthetsopplæring, GDPR-kurs, samt gjennomgå våre GDPR-prosedyrer med ansatte.

Rettigheter til registrerte
Etter personvernforordningen har du en rekke rettigheter i forhold til vår behandling av opplysninger om deg.

Dersom du ønsker å benytte deg av dine rettigheter, vennligst kontakt oss slik at vi kan hjelpe deg med dette.

Rett til å se informasjon (rett til innsyn)

Du har rett til innsyn i informasjonen vi behandler om deg, samt en rekke tilleggsopplysninger.

Rett til retting (retting)

Du har rett til å få uriktige opplysninger om deg selv rettet.

Rett til å slette
I spesielle tilfeller har du rett til å få opplysninger om deg slettet før tidspunktet for vår generelle generelle sletting inntreffer.

Rett til begrensning av behandlingen
I visse tilfeller har du rett til å få begrenset behandlingen av dine personopplysninger. Hvis du har rett til å få begrenset behandlingen, kan vi i fremtiden kun behandle opplysningene - bortsett fra lagring - med ditt samtykke, eller med det formål å etablere, hevde eller forsvare rettskrav, eller for å beskytte en person eller viktig offentlighet interesser.

Rett til å protestere
I visse tilfeller har du rett til å protestere mot vår ellers lovlige behandling av dine personopplysninger. Du kan også protestere mot behandlingen av opplysningene dine for direkte markedsføring.

Rett til å overføre informasjon (dataportabilitet)
I visse tilfeller har du rett til å motta dine personopplysninger i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format og til å få disse personopplysningene overført fra en behandlingsansvarlig til en annen uten hindring.

Du kan lese mer om dine rettigheter i Datatilsynets veiledning til de registrertes rettigheter, som du finner på www.datatilsynet.dk.

Tilbaketrekking av samtykke
Når vår behandling av dine personopplysninger er basert på ditt samtykke, har du rett til å trekke tilbake samtykket ditt.

Klage til Datatilsynet
Du har rett til å sende inn en klage til Datatilsynet dersom du er misfornøyd med måten vi behandler dine personopplysninger på. Du finner Datatilsynets kontaktinformasjon på www.datatilsynet.dk.

Vi vil generelt oppfordre deg til å lese mer om GDPR slik at du er oppdatert på reglene. https://www.datatilsynet.dk/hvad-siger-reglerne/grundlagende-begreber-