E-post: fe@fe-s.dk
Telefon: +45 9740 6510

Kundefokus

Hos Fe Støberiet A/S verdsetter vi kundefokuset høyt. Derfor er vi også spesielt klar over å ha en tett dialog med kundene, så vi fokuserer på å optimalisere prosessene som kundene finner viktigst.

For Fe-found a/s er en tett dialog med kundene viktig for å sikre et best mulig arbeidsforhold.

Vi forbereder kundetilfredshetsanalyser årlig. Vi bruker resultatene av analysene til å holde fokus på å optimalisere prosessene som kundene mener er viktigst.

Fe Støberiet A/S har stort fokus på å ha konkurransedyktige priser. Derfor optimaliserer vi kontinuerlig prosessene våre, ifølge LEAN .

Ved å kontinuerlig forbedre teknologier og ha høyt fokus på prosesskontroll, sikrer vi en høykvalitets utgang.

I likhet med Priser og Kvalitet er også levering til rett tid en viktig parameter (Key Performance Indicator) Vi tilstreber derfor å ha en fleksibel leverandørkjede.