E-post: fe@fe-s.dk
Telefon: +45 9740 6510

Innkjøpspolicy

Vår innkjøpspolicy

Fe Støberiet A/S skal handle etter prinsippet "beste produkt til rett formål til lavest pris".
Vår anskaffelsespolicy innebærer at vi ved anskaffelse av varer og tjenester kun benytter leverandører som konsekvent kan møte våre behov og forventninger, og i den forbindelse skal det tas hensyn til leverandørens kompetanse og vilje til samarbeid.

Vi må arbeide for å etablere et godt samarbeid med våre hovedleverandører for å styrke felles konkurranseevne. Forholdet til våre leverandører må være preget av full oppriktighet og samarbeid, herunder gjensidig utveksling av kunnskap og informasjon.

Målet med vår innkjøpspolitikk er å sikre høy leveringsytelse, solid kvalitet og avskaffe mottakskontroll.

Kvalitet og leveringstid er viktige faktorer og derfor må leverandøren levere varer og tjenester i riktig kvalitet, tid og kvantitet.

Les mer om ISO 14001 nedenfor:
ISO 14001 er en internasjonal standard som beskriver kravene til et effektivt miljøstyringssystem (EMS). Standarden gir et rammeverk for hvordan organisasjoner kan identifisere og håndtere sine miljøpåvirkninger og forbedre sine miljøprestasjoner.

ISO 14001 er basert på Plan-Do-Check-Act (PDCA) syklusen, som oppmuntrer organisasjoner til kontinuerlig å forbedre sine miljøprestasjoner. Standarden er utformet for å være kompatibel med andre styringssystemstandarder, som ISO 9001 (kvalitetsstyring) og ISO 45001 (arbeidsmiljø), noe som gjør det mulig for organisasjoner å integrere miljøstyringssystemet sitt med sitt overordnede styringssystem.

Å ta i bruk ISO 14001 kan gi en organisasjon en rekke fordeler, inkludert:
Identifisere og kontrollere miljøpåvirkninger, redusere risiko og kostnader forbundet med miljøavvik
Forbedre effektiviteten og ressursbruken
Forbedre omdømme og bygge tillit hos interessenter
Overholdelse av lover og regler
Bidra til å skape en kultur for miljøansvar i organisasjonen
For å oppnå sertifisering i henhold til ISO 14001, må en organisasjon demonstrere at dens EMS samsvarer med kravene i standarden og at den er effektivt implementert og vedlikeholdt. Organisasjoner kan sertifiseres av en akkreditert tredjeparts sertifiseringsorganisasjon.

Totalt sett er ISO 14001 et nyttig verktøy for organisasjoner som ønsker å forbedre sine miljøprestasjoner og oppfylle sine miljøforpliktelser. Det hjelper organisasjoner med å forstå og administrere miljøpåvirkningene av deres aktiviteter og produkter, og å sette og oppnå miljømål og -mål.

Kontakt Fe Støberiet A/S

Innkjøpspolicy vist i diagram