E-post: fe@fe-s.dk
Telefon: +45 9740 6510

Historien om Fe Støberiet A/S

Fe støberiet A/S ble grunnlagt av Frantz Egon Johannesen i 1949 i Herning under navnet Midtjysk Jernstøberi A/S.

Frantz Egon Johannesen var utdannet håndformer og kom opprinnelig fra Randers. Han bestemte seg for å være et uavhengig jernstøperi. Siden det ikke var jernstøperi i Herning på denne tiden, valgte han å flytte fra Randers til Herning og i 1949 grunnla han jernstøperi i Herning.

Foundry var lokalisert i den sørlige enden av Herning, som var nesten bare industri i begynnelsen.

Gjennom årene vokste støperiet og automatiske mugglinjer ble gradvis kjøpt. Foundry ble designet slik at det kunne gjøre små og mellomstore serier. På den tiden ble det laget mange støpegods for landbruk og andre næringer.

Sakte begynte det å dukke opp muligheter for eksport til Sverige og Tyskland. Navnet Midtjydsk Jernstøberi passet dårlig for fremmedspråkene - og det ble besluttet å endre navnet.

I 1981 ble navnet endret til Fe Foundry A/S. Fe er det kjemiske begrepet for jern – men også initialene til grunnleggeren Franz Egon.

I 1986 overtok Claus Johannesen driften av funnet da Franz Egon døde i en alder av bare 68 år. Claus Johannesen ble utdannet håndformer ved støperiet i Herning, og deretter ingeniør fra Odense Teknikum.

Gradvis var foundry i Herning ikke lenger i et industriområde - byen vokste sakte ut i den sørlige delen av byen - og det ble litt av et problem at det var tungindustri på den enden av byen.

Herning bystyre besluttet at tungindustrien skulle komme seg ut av byen.

I august 1994 kjøpte Fe Foundry bygninger og maskiner fra den tidligere Holstebro jernstøberi A/S og flyttet all produksjon til Holstebro. Dette var et kostbart trekk og ruse av å få penger til den daglige driften.

I 1995 gikk foundry inn i mottakerskap og en løsning ble søkt med nye investorer. En tysk kunde for foundry valgte å injisere kapital i selskapet og driften i Holstebro kunne fortsette.

I 1998 utdannet tredje generasjon – Jesper Johannesen seg som ingeniør og begynte i selskapet med produksjonsreder. Støperiet kunne fortsatt bare lage grått jern – og etter hvert var det en økende etterspørsel etter segjern. For å produsere segjern måtte investeringer gjøres i elektriske ovner – en veldig stor investering som ikke lyktes.

Jesper Johannesen valgte i 2000 å prøve seg utenfor familiebedriften og fikk erfaring fra produksjon i tømmerindustrien, men kom raskt tilbake med noen år som direktør ved et bronce-leggeri og som produksjonssjef ved et aluminiumsanlegg.

Det ble gradvis dyrere å produsere støpegods i Danamrk, og i september 2003 ble produksjonen i Danmark stengt da Fe Støberiet A/S ikke lenger kunne drive med en lønnsom drift.

Det ble besluttet å beholde en filial i Danmark som kunne betjene kundene, og det skulle da først og fremst produseres i Tyskland via foundrys tyske investor. Dermed var Fe Foundry A / S en del av en mindre gruppe med støperier i Tyskland og Kina, og kunne nå tilby et mye større produktspekter innen metallstøping.

I 2004 returnerte Jesper Johannesen til Fe Foundry A/S og kastet seg inn i salg av castings. I 2005 overtok Jesper Johannesen ledelsen og en større andel av selskapet og Claus Johannesen går av etter mer enn 40 år i bransjen. I 2006 flyttet Fe Støberiet A/S tilbake til Herning, hvor moderne lagrings- og kontorfasiliteter nå er tilgjengelige.

I 2019 velger Jesper Johannesen å kjøpe den tyske investoren ut av Fe Foundry A/S og fra å ha 40% av selskapets eier Jesper Johannesen i dag Fe Foundry A / S 100%.

Fe foundry A/S har mer enn 70 års erfaring, med optimale løsninger innen støping, produksjon, maskinering og overflatebehandling av kvalitetsstøpegods.

Fe Foundry A/S gir kunden faglige råd innen støping.

Fe Støberiet A/S er kundens totale leverandør av støpegods.

Historien om Fe Støberiet A/S - Herning 1965

Historien om Fe Støberiet A/S - Holstebro 1995

Profil

Historien om Fe Støberiet A/S - Lind 2006

FE støperi Lind