Mail: fe@fe-s.dk
Telefon: +45 9740 6510

Indkøbspolitik

Vores indkøbspolitik

Fe Støberiet A/S skal handle efter princippet ”bedste vare til rette formål til laveste pris”.
Vores indkøbspolitik indebærer, at vi til anskaffelse af varer og tjenesteydelser kun anvender leverandører, som fortløbende kan tilgodese vores behov og forventninger, og i forbindelse hermed skal der tages hensyn til leverandørens kompetence og samarbejdsvilje.

Vi skal stræbe efter at skabe et godt partnerskab med vore vigtigste leverandører med henblik på at styrke den fælles konkurrenceevne. Relationerne med vores leverandører skal kendetegnes ved fuld oprigtighed og samarbejdsvilje, herunder gensidig udveksling af viden og information.

Målet med vores indkøbspolitik er at sikre høj leveringsperformance, solid kvalitetsperformance og afskaffe modtagekontrollen.

Kvalitet og leveringstid er væsentlige faktorer og derfor skal leverandøren levere varer og tjenesteydelser i rette kvalitet, tid og mængde.

Læs mere om ISO 14001 herunder:
ISO 14001 er en international standard, der beskriver kravene til et effektivt miljøledelsessystem (EMS). Standarden giver en ramme for, hvordan organisationer kan identificere og styre deres miljøpåvirkninger, og forbedre deres miljøydelse.

ISO 14001 bygger på Plan-Do-Check-Act (PDCA) cyklussen, som opfordrer organisationer til løbende at forbedre deres miljøydelse. Standarden er designet til at være kompatibel med andre ledelsessystemstandarter, såsom ISO 9001 (kvalitetsledelse) og ISO 45001 (arbejdsmiljø), hvilket gør det muligt for organisationer at integrere deres miljøledelsessystem med deres samlede ledelsessystem.

At adoptere ISO 14001 kan bringe en række fordele for en organisation, herunder:
Identificering og kontrol af miljøpåvirkninger, reduktion af risici og omkostninger forbundet med miljømæssigt ikke-overholdelse
Forbedring af effektiviteten og brugen af ressourcer
Forbedring af omdømme og bygge tillid hos interessenter
Overholdelse af lovgivning og reguleringer
Hjælpe med at skabe en kultur for miljøansvar inden for organisationen
For at opnå certifikation til ISO 14001, skal en organisation demonstrere at deres EMS overholder standardens krav og at det er effektivt implementeret og vedligeholdt. Organisationer kan blive certificeret af en accrediteret tredjepart certifieringsorganisation.

Samlet set er ISO 14001 et nyttigt værktøj for organisationer, der ønsker at forbedre deres miljøydelse og opfylde deres miljøforpligtelser. Det hjælper organisationer med at forstå og styre de miljømæssige påvirkninger af deres aktiviteter og produkter, og at fastsætte og opnå miljømæssige mål og målsætninger.

Kontakt Fe Støberiet A/S

Indkøbspolitik vist i diagram