Sähköposti: fe@fe-s.dk
Puhelin: +45 9740 6510

Ostopolitiikka

Hankintapolitiikkamme

Fe Støberiet A/S:n on toimittava periaatteen "paras tuote oikeaan tarkoitukseen halvimmalla hinnalla" mukaisesti.
Hankintapolitiikkamme tarkoittaa, että tavaroiden ja palveluiden hankinnassa käytämme vain sellaisia toimittajia, jotka pystyvät jatkuvasti vastaamaan tarpeisiimme ja odotuksiimme, ja tässä yhteydessä on otettava huomioon toimittajan osaaminen ja yhteistyöhalukkuus.

Meidän on pyrittävä luomaan hyvä kumppanuus tärkeimpien toimittajiemme kanssa yhteisen kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Suhteille toimittajiimme on oltava täysin sinnitteetä ja yhteistyötä, mukaan lukien keskinäinen tietojenvaihto.

Hankintapolitiikkamme tavoitteena on varmistaa korkea toimituskyky, vankka laatu ja poistaa vastaanottovalvonta.

Laatu ja toimitusaika ovat olennaisia tekijöitä, ja siksi toimittajan on tarjottava tavaroita ja palveluja oikeassa laadussa, ajassa ja määrässä.

Lue lisää ISO 14001 -standardista alta:
ISO 14001 on kansainvälinen standardi, joka kuvaa tehokkaan ympäristöjärjestelmän (EMS) vaatimukset. Standardi tarjoaa puitteet sille, miten organisaatiot voivat tunnistaa ja hallita ympäristövaikutuksiaan ja parantaa ympäristönsuojelun tasoaan.

ISO 14001 perustuu Plan-Do-Check-Act (PDCA) -sykliin, joka kannustaa organisaatioita jatkuvasti parantamaan ympäristönsuojelun tasoaan. Standardi on suunniteltu yhteensopivaksi muiden johtamisjärjestelmästandardien, kuten ISO 9001 (laadunhallinta) ja ISO 45001 (työterveys ja -turvallisuus), kanssa, jolloin organisaatiot voivat integroida ympäristöjärjestelmänsä yleiseen hallintajärjestelmäänsä.

ISO 14001 -standardin käyttöönotto voi tuoda organisaatiolle useita etuja, kuten:
Ympäristövaikutusten tunnistaminen ja hallinta, ympäristövaatimusten noudattamatta jättämiseen liittyvien riskien ja kustannusten vähentäminen
Tehokkuuden ja resurssien käytön parantaminen
Maineen parantaminen ja luottamuksen rakentaminen sidosryhmien kanssa
Lainsäädännön ja määräysten noudattaminen
Auta luomaan ympäristövastuun kulttuuri organisaatioon
ISO 14001 -sertifikaatin saamiseksi organisaation on osoitettava, että heidän EMS täyttää standardin vaatimukset ja että se on tehokkaasti toteutettu ja ylläpidetty. Organisaatiot voivat olla akkreditoidun kolmannen osapuolen sertifioivan organisaation sertifioimia.

Kaiken kaikkiaan ISO 14001 on hyödyllinen työkalu organisaatioille, jotka haluavat parantaa ympäristönsuojelun tasoaan ja täyttää ympäristösitoumuksensa. Se auttaa organisaatioita ymmärtämään ja hallitsemaan toimintansa ja tuotteidensa ympäristövaikutuksia sekä asettamaan ja saavuttamaan ympäristötavoitteita.

Yhteystiedot Fe Støberiet A/S

Kaaviossa näkyvä ostokäytäntö