Mail: fe@fe-s.dk
Telefon: +45 9740 6510

Indkøbspolitik

Vores indkøbspolitik

Fe Støberiet A/S skal handle efter princippet ”bedste vare til rette formål til laveste pris”.
Vores indkøbspolitik indebærer, at vi til anskaffelse af varer og tjenesteydelser kun anvender leverandører, som fortløbende kan tilgodese vores behov og forventninger, og i forbindelse hermed skal der tages hensyn til leverandørens kompetence og samarbejdsvilje.

Vi skal stræbe efter at skabe et godt partnerskab med vore vigtigste leverandører med henblik på at styrke den fælles konkurrenceevne. Relationerne med vores leverandører skal kendetegnes ved fuld oprigtighed og samarbejdsvilje, herunder gensidig udveksling af viden og information.

Målet med vores indkøbspolitik er at sikre høj leveringsperformance, solid kvalitetsperformance og afskaffe modtagekontrollen.

Kvalitet og leveringstid er væsentlige faktorer og derfor skal leverandøren levere varer og tjenesteydelser i rette kvalitet, tid og mængde.

Indkøbspolitik vist i diagram

Indkøbspolitik