Mail: fe@fe-s.dk
Telefon: +45 9740 6510

Flyer olielampe

Denne flyer giver kortfattet information om Kettlebell Oil Lamp – The Original på dansk, engelsk og tysk. God fornøjelse.

Kettlebell Oil Lamp – The Original
Dansk:
Denne kettlebell olielampe er lavet at støbejern og rustfri stål. Den er fremstillet af op til 50% genbrugsmaterialer. Lampen indeholder en væge, som suger lampeolie fra selve kuglen op igennem håndtaget. Lampen er udviklet og fremstilles af Fe Støberiet A/S.
Brugsanvisning: Lampeolie påfyldes ved, at skrue selve brænderhovedet af og anvende den medfølgende tragt. Lampen kan indeholde ca. 4 liter lampeolie. Lampen bør stå 24 timer med lampeolie inden den tændes således, at vægen har suget lampeolien.
Vægen bør ikke gå op over brænderhovedet. Flammestørrelsen og brændetiden er afhængig af hvor langt vægen trækkes op, mængden af lampeolie i lampen, temperatur og vejrforhold.
Placer lampen på et stabilt, varmebestandigt underlag og sørg for en god afstand til brandfarlige genstande. Anvend ikke lampen indendørs. Påfør hætten når lampen ikke er i brug for at beskytte vægen. Hætten kan også bruges til at slukke lampen.
Bemærk at håndtaget bliver varmt når lampen er tændt. Efterfyld kun lampen med lampeolie når den er afkølet.
Såfremt der bliver behov for at isætte en ny væge, kan bunden på lampen skrues af med det medfølgende værktøj. Bemærk at lampen kan blive utæt i bunden. Olielampen er sikret efter dansk standard EN 14059 og er patenteret Pat. pend.
Advarsel: Lampen bør holdes uden for børns rækkevidde. For mindre børn kan selv en smule lampeolie eller et sug på vægen forårsage livstruende skader. Lad kun lampen brænde under opsyn.
www.kettlebelloillamp-theoriginal.com
Kettlebell Oil Lamp – The Original

English:
This kettlebell oil lamp is made from cast iron and stainless steel. It is made from up to 50 % recycled materials. The lamp as a wick which absorbs lamp oil from the kettlebell itself and leads it up through the handle. The lamp was developed and is manufactured by Fe Støberiet A/S.
Instructions for use: Refill lamp oil by screwing off the burner head and using the funnel supplied. The lamp holds approximately 4 litres of lamp oil. Leave the lamp with the lamp oil in it for 24 hours before lighting it to allow the wick to absorb the lamp oil.
The wick should not extend beyond the burner head. The size of the flame and the burn time depend on how far the wick extends, the volume of lamp oil in the lamp, temperature and weather conditions.
Place the lamp on a stable, heat-resistant surface and ensure that it is at a safe distance from combustible objects. Do not use the lamp indoors. Protect the wick by using the cover when the lamp is not in lit. The cover can also be used for putting out the lamp.
Note that the handle becomes warm when the lamp is lit. Only refill the lamp with lamp oil once it has cooled off.
If it becomes necessary to insert a new wick, use the tool supplied to remove the bottom of the lamp. Note that the bottom of the lamp can develop a leak. The oil lamp meets the safety requirements set out in Danish Standard EN 14059 and is patented Pat. pend.
Warning: Keep the lamp away from children. A small amount of lamp oil or sucking on the wick can cause potentially fatal injuries to young children. Only leave the lamp lit when it is supervised.
www.kettlebelloillamp-theoriginal.com
Kettlebell Oil Lamp – The Original

Deutsch:
Diese Kettlebell-Öllampe besteht aus Gusseisen und Edelstahl und zu 50 % aus recyceltem Material. Die Lampe ist mit einem Docht versehen, der das Lampenöl aus der Kugel durch den Griff saugt. Die Lampe wurde von Fe Støberiet A/S entwickelt und produziert.
Bedienungsanleitung: Zum Einfüllen des Lampenöls Brennerkopf abschrauben und den mitgelieferten Trichter nutzen. Die Lampe kann mit etwa 4 l Lampenöl befüllt werden. Die Lampe sollte 24 Stunden vor dem erstmaligen Entzünden mit Lampenöl befüllt werden, da sich der Docht zunächst vollsaugen muss. Der Docht sollte nicht über den Brennerkopf hinausragen. Flammengröße und Brenndauer sind davon abhängig, wie weit der Docht herausgezogen wird, von der Menge des Lampenöls in der Lampe sowie von Temperatur und Wetterbedingungen.
Lampe auf einer stabilen hitzebeständigen Unterlage und in ausreichendem Abstand zu entzündlichen Gegenständen aufstellen. Lampe nicht im Innenbereich verwenden. Deckel auf die Lampe setzen, wenn die Lampe nicht in Gebrauch ist, damit der Docht geschützt bleibt. Der Deckel kann ebenfalls zum Ersticken der Flamme genutzt werden. Bitte beachten Sie, dass der Griff heiß werden kann, wenn die Lampe brennt. Lampenöl erst nachfüllen, wenn die Lampe abgekühlt ist.
Falls ein neuer Docht eingesetzt werden muss, kann der Boden der Lampe mithilfe des mitgelieferten Werkzeugs abgeschraubt werden. Bitte beachten Sie, dass der Boden der Lampe undicht werden kann. Die Öllampe entspricht der dänischen Norm EN 14059 und ist patentiert (patent pending).
Warnung: Lampe außer Reichweite von Kindern aufstellen. Bei Kleinkindern kann selbst eine sehr geringe Menge Lampenöl oder ein Lutschen am Docht ernsthafte Verletzungen verursachen. Lampe nur unter Aufsicht brennen lassen.
www.kettlebelloillamp-theoriginal.com